Tripitaka (PDF)

Tripitaka (PDF)Buddha Jayanthi Pali & Sinhala Tripitaka


 AP De Zoysa Tripitaka


 

 1. Vinayapitakaya 01 – Sinhalese
 2. Vinayapitakaya 02 – Sinhalese
 3. Vinayapitakaya 03 – Sinhalese
 4. Vinayapitakaya 04 – Sinhalese

Dighanikaya

 1. Dighanikaya 01 – Sinhalese
 2. Dighanikaya 02 – Sinhalese
 3. Dighanikaya 03 – Sinhalese

Majjhimanikaya. 

 1. Majjhimanikaya 01 – Sinhalese
 2. Majjhimanikaya 02 – Sinhalese
 3. Majjhimanikaya 03 – Sinhalese
 4. Majjhimanikaya 04 – Sinhalese
 5. Majjhimanikaya 05 – Sinhalese

Samyuttanikaya.

 1. Samyuttanikaya 01 – Sinhalese
 2. Samyuttanikaya 02 – Sinhalese
 3. Samyuttanikaya 03 – Sinhalese
 4. Samyuttanikaya 04 – Sinhalese
 5. Samyuttanikaya 05 – Sinhalese
 6. Samyuttanikaya 06 – Sinhalese
 7. Samyuttanikaya 07 – Sinhalese

Anguttaranikaya

 1. Anguttaranikaya_01 – Sinhalese
 2. Anguttaranikaya 02 – Sinhalese
 3. Anguttaranikaya 03 – Sinhalese
 4. Anguttaranikaya 04 – Sinhalese

Khuddakanikaya

 1. Khuddakanikaya 01 – Sinhalese
 2. Khuddakanikaya 02 – Sinhalese
 3. Khuddakanikaya 03 – Sinhalese
 4. Khuddakanikaya 04 – Sinhalese
 5. Khuddakanikaya 05 – Sinhalese
 6. Khuddakanikaya 06 – Sinhalese
 7. Khuddakanikaya 07 – Sinhalese


PTS Tripitaka
/ ENG Tripitaka.(Coming Soon)


 

 1. Vinayapitakaya 01 
 2. Vinayapitakaya 02 
 3. Vinayapitakaya 03 
 4. Vinayapitakaya 04 

Dighanikaya

 1. Dighanikaya 01
 2. Dighanikaya 02 
 3. Dighanikaya 03 

Majjhimanikaya. 

 1. Majjhimanikaya 01 
 2. Majjhimanikaya 02 
 3. Majjhimanikaya 03 
 4. Majjhimanikaya 04 
 5. Majjhimanikaya 05 

Samyuttanikaya.

 1. Samyuttanikaya 01
 2. Samyuttanikaya 02
 3. Samyuttanikaya 03
 4. Samyuttanikaya 04 
 5. Samyuttanikaya 05 
 6. Samyuttanikaya 06 
 7. Samyuttanikaya 07 

Anguttaranikaya

 1. Anguttaranikaya_01
 2. Anguttaranikaya 02 
 3. Anguttaranikaya 03 
 4. Anguttaranikaya 04 

Khuddakanikaya

 1. Khuddakanikaya 01 
 2. Khuddakanikaya 02 
 3. Khuddakanikaya 03 
 4. Khuddakanikaya 04 
 5. Khuddakanikaya 05 
 6. Khuddakanikaya 06 
 7. Khuddakanikaya 07 
 1. Abhidhammapitaka​ Pitakaya
error: Alert: Content selection is disabled!!