Special thanks

Special thanks 


 

Sima & Vihara Puja Ceremony


 

 1. Dr. Shiryani Abeysuriya.
 2. Mrs. Nirma Palandagama & Friends
 3. Mrs. Yishani Karunanayake.
 4. Dr. Thushara & Friends
 5. Dr Kasun Weerakkody.
 6. Eng: Harsha Siriwardhana and family.
 7. Mr. Saman Kumara and Balangoda Hospital Staff.
 8. Eng: Suranga & CEB kalthota Staff.
 9. Mr. Kaushalya Pathirana & Friends 
 10. Mr. Irosh Sarachchandra.
 11. Australia Sathipatthana Group – Mr. Presanatha Disanayaka.
 12. Mrs. Madhurika Jayawarjana & Friends
 13. Mrs. Chandra Disanayaka & Friends
 14. Mrs. Karmini Wijesekara