සම්බන්ධ වන්න

පිහිටී​ම

සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බළංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බළංගොඩ කල්තොට ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැමිණෙන විට රජවක හන්දියෙන් වමට හැරි කිලෝමීටර් පහක් පමණ ගිය විට සමනළවැව රක්ෂිත කලාපය තුල දිවිනැගුම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය අසල ධම්මහදය සේනාසනය පිහිටා ඇත.

ලිපිනය

ධම්මහදය සේනාසනය
වටවල
මුල්ගම
බළංගොඩ
70177

විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනය.
[email protected]

ප්‍රධාන අනුශාස​ක හිමිගේ දුරකතන අංක​ය.
+94 71 354 8486

කාර්යාලය දුරකතන අංක​ය
+94 70 216 4642

Whatsapp. +94 70 216 4642
Viber         +94 70 216 4642
Telegram.   +94 70 216 4642

ධම්මහදය සේනාසන සම්ති​ය

පුධාන අනුශාස​ක හිමි

පුජ්‍ය පලුගස්වැවේ සද්ධාතිස්ස හිමි

සභාපති

වෛද්‍ය ශ්‍රියානි අබේසුරිය මහත්මිය

ලේකම්

තිලාන් පතිරණ මහත්මයා

භාණ්ඩාගාරික

යිශානි කරුණානායක මහත්මිය

බැංකු  විස්ත​ර

ගිණුමේ නම.
ධම්මහදය සේනාසනය

ගිණුම් අංකය.
109761004111

බැංකුව.
සම්පත් බැංකුව

ශාඛාව.
බළංගොඩ

SWIFT CODE.
BSAMLKLX

ගිණුමේ නම.
ධම්මහදය සේනාසනය ( සංවර්ධන )

ගිණුම් අංකය.
109761005375

බැංකුව.
සම්පත් බැංකුව

ශාඛාව.
බළංගොඩ

SWIFT CODE.
BSAMLKLX

අප ගැන දැනගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු
error: Alert: Content selection is disabled!!